Злодеят „Ерген“ се зарича да удари известния комик „В челюстта“.

Понякога злодеите се опитват да се оправят. Понякога те просто продължават да бълват отрова.