Птичият грип се завърна, повишавайки цените на празничните пуйки

Ловците са предупредени да вземат предпазни мерки при боравене с диви птици и вирусът може да се разпространи и върху нептичи видове, така че никой не трябва да се доближава до диви животни, които изглеждат болни.

Как рекламата оформи Деня на благодарността, както го познаваме

В един момент пуйката се състезаваше с патицата и пилето за краля на масата за Деня на благодарността.

Как чумата прекрои колониална Нова Англия преди Mayflower дори да пристигне

Властта, чумата и християнството са тясно преплетени в Нова Англия през 17-ти век.

Защо Турция е основното ястие на Деня на благодарността?

Комбинацията от традиции на Нова Англия и Великобритания и исторически събития доведоха до конкретните домашни птици, които ще намерите на масите за Деня на благодарността навсякъде.