„Знаменитост IOU“: Идина Мензел не очакваше, че ще трябва да се „спусне и изцапа“

В нов епизод на 'Celebrity IOU' с Дрю и Джонатан Скот гостуващата знаменитост Идина Менцел не очакваше да работи толкова усърдно, колкото тя.