Защо торнадата все още са трудни за прогнозиране

Изследователите се обръщат към компютърни модели, дронове и други методи за подобряване на прогнозирането на торнадо.