Бившата „ергенка“ казва, че 2022 г. е била една от „най-трудните й години“

Бивша „ергенска жена“ казва, че 2022 г. е била една от „най-трудните години в живота ми“, но смята, че 2023 г. ще бъде много по-ярка.