Джеймс Ван Дер Бийк говори за „непрекъснато“ време със семейството

Джеймс Ван Дер Беек поставя семейството на първо място без никакви прекъсвания.